Kaart: Feit en Filter

Feit en Filter
Je Krachtsverlies is niet waar
Ga terug naar het feit en
Kies je filter

Opdracht
Schrijf een aantal krachtsverliezen op.
Onderscheid van elk krachtsverlies wat het feit is, je KV is het filter
Verklaar het krachtsverlies cq filter als NIET waar.
Kies een aantal filters waar je wel blij van wordt, die vernieuwend zijn, spannend, uitnodigend, sexy, verbazingwekkend!
Bedenk een concrete actie (wie, wanneer, waar) om je bekrachtigende filter in de praktijk te brengen. En pak de agenda er maar weer bij!

2.0 versie Kies een filter wat voor iedereen werkt!

Liever Lezen?

Klik HIER voor het hoofdstuk Filter