Onderwijs

Onderwijsmap Buiten je gewone Boekje

Ben je op zoek naar een andere invulling van de mentorlessen en ben je een docent die lef heeft met leerlingen? Dan is er de mogelijkheid om met deze training aan het werk te gaan. Kijk voor meer informatie op Buiten je gewone Boekje

Maatschappelijke projecten met leerlingen.

Complimentendag;

Een dag over erkennen. Zelf ervaren wat het is om complimenten te geven en te ontvangen. Leerlingen schrijven vervolgens lieve briefjes, gaan lintjes maken om op te spelden, bloemen maken om te verspreiden in de omgeving

Samenzijnwerijk dag

Leerlingen organiseren samen met de buurt een ruilbeurs

Jaarlijks Project:

Middelbare schoolleerlingen leveren een bijdrage aan leeftijdsgenoten in de maatschappij

Leerlingen van de hogere klassen bedenken een project naar de maatstaven van Buitengewoonzijn.NU. Een onbaatzuchtig project met een groep voor een groep.
De leerlingen presenteren de projecten en vervolgens stemt de hele school en komt er 1 project uit de bus.
Daar werken vervolgens leerlingen schoolbreed vrijwillig aan mee om het uit te voeren

Buitengewoon Parcival is een samenwerkingsproject van het Parcivalcollege en de training Buitengewoonzijn.NU.
Onder deze naam zijn diverse evenementen georganiseerd om een bijdrage te zijn aan de maatschappij

2018

Leerlingen kiezen het project om kinderen van statushouders een lueke dag te bezorgen. Er wordt een groep van 40 jongeren bij elkaar gevonden. Er vindt een middag plaats met 80 jinge mensen die elkaar ontmoeten. Er is djembeles, stormbaan lopen, vlieger bouwen, salsa, koken. Een prachtige middag afgesloten met een diner en een gezamelijk lied. En dan doen de vluchtelingen kinderen nog een dans als dank…. kijk maar!

2017

Het grote uitzwaaimoment op Centraal station Groningen
Groeten we elkaar nog? Anno 2017 lijkt elkaar groeten af en toe iets uit een grijs, ver verleden. Een groep leerlingen van het Parcivalcollege maakt aan alle anonimiteit een einde met een zwaaimoment. Al wachtend en reizend op station Groningen stuit je prompt op een groep jonge uitzwaaiers. Je wordt lief gegroet. Ze zwaaien zich suf, schudden handen, lachen vertederend, laten een traan, omhelzen en sporen bezoekers aan om vrolijk terug te zwaaien vanuit de vertrekkende trein. Garantie voor een vele brede glimlachen en een goede reis!

2016

Project Voorstelling Het Lieve Land, Leerlingen van het Parcival college maken een circus voorstelling met leerlingen van het Liefland college, speciaal onderwijs. De gymzaal wordt omgebouwd tot een circus en er is de hele dag geoefend. De hele school en de ouders komen aan het eind van de middag kijken. Trapeze, grote loopballen, fladderende vlinders, maar vooral samen.

2015

Project Jonge mantelzorgers; Leerlingen maken schilderingen en tekeningen en drukken ansichtkaarten. Rond de kerst worden deze gedrukt en verkocht. Daarmee betalen/organiseren ze een creatieve dag met workshops in de middag en een maaltijd voor jonge mantelzorgers; Leeftijdsgenoten die in een gezin zitten waar een ander lid van dat gezin veel zorg en aandacht vraagt

2014

Project lichamelijk gehandicapte jongeren; Leerlingen schilderen samen met lichamelijk gehandicapte jongeren van de Klaproos. Bij het schilderen hun handen zijn, dans en theater maken samen, koken en een diner serveren aan de ouders en vrijwilligers van de zorginstelling waar ze wonen

2013

Ipads voor het Beatrix kinderziekenhuis; Leerlingen organiseren een veiling met zelfgemaakte kunstvoorwerpen en bereiden een diner. Met de opbrengst kopen ze 3 Ipads die worden aangeboden aan het Beatrix kinderziekenhuis waardoor de patiƫnten daar hun schoolwerk kunnen doen op bed.