Referenten

Esther Pleizier

Coördinator steunpunt vrijwilligerswerk in de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn

Ik vind de Buitengewone scholing een hele mooie manier om (actieve) inwoners te waarderen. Daarnaast
ontstaan er in de gemeente nieuwe burgerinitiatieven die anders niet zouden ontstaan. Dit omdat
mensen vaak beren op de weg zien om hun ideeën te realiseren. Verder doet de scholing ook veel met de
deelnemers zelf. Ze maken een persoonlijke ontwikkeling door en worden zich bewust van bepaalde
gewoonten en de kracht in zichzelf.
De scholing brengt vele uiteenlopende projecten voort, die de leefbaarheid in de dorpen ten goede
komen.
Deelnemers worden gemotiveerd om contacten te leggen met anderen en een breed draagvlak voor hun
idee. Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk verbind ik initiatiefnemers en organisaties.
De deelnemers zijn zeer enthousiast over de scholing en het zou geweldig zijn als we dit binnen de
dorpen zouden kunnen continueren. Overal wordt de inzet van burgers gepromoot, dan is het goed dat
je ze ook ondersteunt met een relatief kleine bijdrage om te komen tot een initiatief.

Marc Verschuren

Wethouder voor het sociale domein in Winsum

Betrokken bij dit initiatief doordat er activiteiten en projecten door deelnemers opgepakt zijn die
uitgevoerd zijn in de gemeente Winsum. Dankzij de scholing hebben we o.a. een pop up galerie, een
kook avond voor ouderen, een kledingbeurs en de aanzet voor het inrichten van een pluktuin in de
gemeente gehad. Daarnaast zie ik dat een aantal deelnemers zich ook bij andere vrijwilligersactiviteiten
laat zien en actiever zijn geworden dan ze al waren. De scholing heeft een positieve uitwerking op het
organiseren van sociale activiteiten in de gemeente.

Margreet Dijkstra

Coördinator Vitaliteit Gemeente De Marne

Ik ben een groot ambassadeur van de scholing en van het voortbestaan ervan! Deze scholing draagt
volledig bij aan mijn doel om de samenwerking tussen gemeente en burgers te versterken. De scholing
faciliteert en ondersteunt het realiseren van dorpsinitiatieven en versterkt de vaardigheden bij bewoners
om initiatieven te realiseren. Ga vooral zo door!

Prof dr. Diederik Roest

Theoretisch natuurkundige

Uit de training komen elke keer weer hele mooie dingen voort, zowel op persoonlijk vlak als
maatschappelijke projecten. Ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal andere jonge en enthousiaste
wetenschappers bij elkaar verzameld om iets voor basisschoolleerlingen te doen. Hier is Wetenschapper in
de Klas uit voortgekomen, een online cursus die vragen stelt en de nieuwsgierigheid prikkelt. Dit jaar
hebben hier 200 scholen en misschien wel 10.000 kinderen aan meegedaan. Een fantastisch resultaat!
Dit was er zonder de Buitengewoonzijn training niet geweest: de training stimuleert je om dit soort
dromen in daden om te zetten, en via een coachsysteem word je hier ook bij begeleid.

Anne Hilderink

Dorp coöperatie Klooster en Buren

De scholing heeft mij gereedschap en inzicht opgeleverd in het project wat ik aan het ontwikkelen ben. Ik
durf te stellen dat zonder deze scholing het project Sint Jan niet zou staan waar het nu staat!
Net als ikzelf zou ik aderen deze scholing toewensen. Sterker nog, deze scholing is wat ik alle sociale
ondernemers van harte gun. Deze scholing maakt Groningen sterker!

Simonique Kraandijk

Kwartiermaker Cultureel Centrum De Blauwe Schuit

Ik ben heel blij dat ik deze scholing heb gevolgd; ik had het niet willen missen. De scholing wordt heel
enthousiast gegeven, is heel praktisch en geeft talloze handvatten voor het opstarten en voltooien van
projecten. Tegelijkertijd zijn deze handvatten ook direct toepasbaar in het dagelijkse leven. De scholing
heeft mij gestimuleerd tot het opstarten van een project waar ik al een tijdje mee rondliep.
Tijdens de scholing zijn er zulke mooie projecten voorbijgekomen en ook samenwerkingen tussen deze
projecten. Dit gun je elk dorp, stad of gemeente.

Antoinette Heijink

Werkgroep tijdelijk dorpshuis De Tijd

Ik vind de scholing een hele mooie manier om mensen met goede ideeën het benodigde duwtje te geven
hun idee werkelijkheid te laten worden. De scholing helpt deelnemers om de barriëres die je als
initiatiefnemer tegen kunt komen (ook bij jezelf!) te slechten, zodat je idee niet strandt in teleurstelling
of frustraties, maar werkelijkheid wordt! Deelnemende dorpen en instanties stimuleren met het
aanbieden van de scholing hun inwoners tot initiatief zonder zelf nadrukkelijk een vinger in de pap te
willen/hoeven hebben bij deze nieuwe initiatieven.